Universell utforming - sansehager

Foto: MD Skjermbilde 2014-02-04 kl. 14.35.28

I en ny veileder har vi tatt for oss universell utforming av flerbrukshaller og andre idrettsbygg som idrettshaller, aktivitetssaler og gymsaler. Veilederen kan være nyttig i forbindelse med nye byggeprosjekter og ved rehabilitering eller ombygging av eksisterende bygg, samt være til hjelp ved kartlegging og vurdering av utbedring i eksisterende flerbrukshaller.
Veileder om universell utforming av flerbrukshaller (2022) - PDF-fil 3 MB

Veileder om skilting i bygg

Skilting er et av flere virkemidler for å gjøre det enklere å orientere seg og finne fram. Veilederen er ment som en hjelp til alle som skal bestille, prosjektere, levere eller montere skilt. Universell utforming handler om design for alle. God og gjennomtenkt skilting med informasjon som alle forstår og tolker likt, vil bidra til likestilling og inkludering. Veilederen omhandler i hovedsak fysiske skilt i nye skolebygg, men kan også benyttes i andre typer bygg og ved vurdering av skilting i eksisterende bygg. Behov for informasjon og skilt må sees i sammenheng med andre virkemidler for orientering og veifinning.
Skiltveileder – eksempler og sjekklister (2022), PDF-fil 3 MB 

«Mange har jobbet på gård, dyrka poteter og kjørt hest»

- Om sansehager i Indre Akershus Blad 2.12.2020, med landskapsarkitekt Nils Skaarer

Husbankens handlingsplan 2017-2021 for universell utforming 


«Arkitektoniske virkemidler for orientering og veifinning»

Det skal være lett å orientere seg i byer, tettsteder og store bygninger. 15. januar slipper Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) og Statens vegvesen en ny rapport om hvordan arkitektoniske virkemidler kan gjøre det lettere å orientere seg.
Direktoratet for byggkvalitet og Statens vegvesen/Vegdirektoratet gir i fellesskap ut faglige råd om bruk av arkitektoniske virkemidler for orientering og veifinning i bygg og uteområder. Rapporten er utarbeidet av Bjørbekk og Lindheim m.fl. Den har tittel Oppdrag veifinning - Arkitektoniske virkemidler i orientering og veifinning. 
Last ned rapporten som pdf 
Forfatter: MNLA Ingvild Nesse, m.fl.
Forlag: dibk.no, vegvesen.no 
Publisert: 2015.09.16