Wildcard - en ordning for unge landskapsarkitekter og arkitekter

Foto: underskog
Betegnelsen Wildcard brukes om kontor i etablerings- eller oppbyggingsfasen. Disse kontorene omfatter underskogen av bedrifter som enda ikke har kommet i posisjon til å få oppdrag gjennom konkurransemarkedet.

Kriteriene er følgende:
  • Må ha et foretak innen arkitektur eller landskapsarkitektur
  • Foretaket må være registrert i Norge, med arbeidssted i Norge
  • Alle partnere må være under 40 år
  • Foretaket må være etablert innen de siste åtte årene. Etableringsåret regnes fra foretaket er registret i Brønnøysundregisteret.
  • Gjennomsnittlig omsetning på under 5 millioner kroner pr år de siste 3 årene.

Har kontoret behov for en mentor, kan vi tilby det gjennom vår mentorordning.
Les mer om mentorordningen
Se listen over Wildcardkontorer
Les mer om Wildcardordningen

Skjermbilde 2018-12-20 kl. 12.36.23
Wildcardsatsingen skal bidra til en mer mangfoldig og nyskapende produksjon av landskapsarkitektur og arkitektur. Målet er å utfordre offentlige og private bestillere og byggherrer til å åpne oppdragsmarkedet for flere og mer ulike leverandører av landskapsarkitekt og arkitekt-tjenester.

Pris og gjennomføringsevne dominerer i konkurransemarkedet, og dermed dominerer også de store og veletablerte kontorene. Dette går på bekostning av fagfeltets mangfold. Små, mindre og umeritterte firmaer får ikke konkurrere på de kriteriene der de er konkurransedyktige, og landskapsarkitekturen taper muligheter.

Wildcardsatsingen skal:
- sikre diversitet i bransjen og dermed i landskapsarkitekturen
- bedre vilkårene for underskogen av virksomheter ved å gi flere små, unge og mindre etablerte virksomheter mulighet til å konkurrere om oppdrag og realisere prosjekter
- utvikle og synliggjøre ung, alternativ og nyskapende kompetanse

Wildcardprogrammet består av :
- Nettside med wildcardliste. Wildcardlisten er en informasjonsdatabase som presenterer unge og nyetablerte virksomheter innen landskapsarkitektur og arkitektur
- Forbildeprosjekter: Prosjektutvikling og -oppfølging i samarbeid med byggherrer
- Synliggjøring: utstilling og publisering
- Tilbud og tiltak: kompetanseutvikling, rådgivning og nettverksbygging

Vi oppfordrer virksomheter i etablerings- eller oppbyggingsfasen til å registrere seg i wildcardlisten. Wildcardlisten er en informasjonsdatabase som presenterer underskogen av bedrifter som enda ikke har kommet i posisjon til å få oppdrag gjennom konkurransemarkedet. De som registrerer seg vil få mulighet til å presentere seg til potensielle oppdragsgivere gjennom databasen og bli inkludert i andre tiltak.

For å registrere seg på wildcardlisten må følgende kriterier må oppfylles:
- Du må ha et foretak innen arkitektur/landskapsarkitektur registrert, og med arbeidssted i Norge
- Foretaket må være etablert innen siste åtte år
- Omsetningen må være under 5 millioner kroner (snitt av omsetning siste 3 år)
- Du må årlig oppdatere din profil