Invitasjon til å delta i juryarbeid

Foto: M. Vestli - Juryen for Landskapsarkitekturrisen 2018-2020 IMG_0666

Vil du delta i juryarbeid?

NLA trenger dyktige og samfunnsengasjerte landskapsarkitekter til juryarbeid, både i forarbeid til konkurranser og til juryering. 
Konkurransenemnda ber om at du som er engasjert i faget og vil bidra i juryarbeid, melder din interesse. 

Vi ser etter tydelige fagfolk med variert kompetanse og oppfordrer også yngre landskapsarkitekter til å melde interesse. 

Vi ber om en kort tekst om din motivasjon for juryarbeid og beskrivelse av kompetanse og erfaring. Gode evner til samhandling og dialog er viktig. 

Konkurransenemda vil opprette en liste med aktuelle kandidater, men forbeholder seg retten å oppnevne personer som ikke står på listen i tillegg. 
Arbeid med konkurranser og juryering er honorert. 
Vennligst registrer deg i vedlagte skjema 

Spørsmål? 
Kontakt konkurransenemnda v/Line Løvstad Nordbye lln@blark.no, tlf. 97 65 02 04, eller NLA v/ Marit Hovi, marit.hovi@landskapsarkitektur.no, tlf. 91 85 31 06 

Vennlig hilsen 

NLAs konkurransenemnd 
v/Line Løvstad Nordbye, leder