Statens pris for byggkvalitet (1983-2022) er nedlagt

Statens pris for byggkvalitet er Kommunal- og moderniseringsdepartementets pris for fremragende byggkvalitet. Prisen ble nedlagt av kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) i 2023.

Foto: Ålgård kanalpark, vinner i 2019, Dronninga landskap Ålgård kanalpark

Prisen ble delt ut årlig til og med 2022 og var en videreføring av Statens byggeskikkpris (1983–2016)

Kommunal- og distriksdepartementet legger ned Statens pris for byggkvalitet i 2023 for å spare penger. Det får arkitektene og de rådgivende ingeniørene til å reagere:

bygg.no/kutter-ut-statens-pris-for-byggkvalitet-i-2023-sparer-600-000-kroner

Definisjon på byggkvalitet
Byggkvalitet er kvaliteter som byggverk har i seg selv og i samspill med omgivelsene. Kvalitetene er knyttet til miljø, klima, tilgjengelighet og byggeskikk. Samlet skal kvalitetene bidra til gode og bærekraftige bygg for brukerne og samfunnet.

Tema for 2022 – Klimatilpasning

Et varmere, villere og våtere klima øker faren for skader på bygninger og uteområder. Klimatilpasning handler om hvor og hvordan vi bygger, og der kunnskapen om lokalt klima og byggeskikk er viktig. Nå er juryen på jakt etter de gode byggverkene som er klare til å møte klimaendringene. 

- Vanskelig å se for seg at ikke landskapsarkitekturen blir svært sentral når man skal se på klimatilpasning» uttalte Martin Steinbekken til landskapsarkitektur.no i 2022.

Statens pris for byggkvalitet var en hederspris som skulle løfte fram nye forbildeprosjekter og dermed bidra til å heve, fornye og utvikle byggkvalitet lokalt og nasjonalt. Prosjektet måtte være ferdigstilt i 2017 eller senere for å kunne være kandidat til prisen for 2021.

Vinneren av prisen mottok en plakett som ble plassert på eller i bygget, og et diplom. I tillegg vil vinneren bli løftet fram som forbilde for god byggkvalitet, både i mediene og i ulike fagfora. Departementet kunne også gi hedrende omtale og diplom til nominerte kandidater som utmerket seg.

Jury oppnevnt hvert fjerde år

Kandidatene til prisen ble bedømt av en fagjury som var oppnevnt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Juryen ga en skriftlig redegjørelse for valget av vinner. Juryen ble oppnevnt for en periode på fire år.   

Ny jury for Statens pris for byggkvalitet ble oppnevnt av Kommunal- og distriktsdepartementet for perioden 2022-2025, og besto av:
- Bård Folke Fredriksen, administrerende direktør i NBBL, juryleder
- Camilla D. Gressnes, prosess- og kvalitetssjef i COWI AS
- Leif Tore Hanssen, utbyggingsdirektør i Oslobygg KF
- Jennifer Lamson, energi- og miljørådgiver i Höegh Eiendom AS
- Cecilie Bjerke Skjømming, regionleder arkitektur i Asplan Viak
- Martin Steinbekken, landskapsarkitekt MNLA, enhetsleder for areal- og byutvikling i Kongsvinger kommune 

Fristen for å sende inn forslag på kandidater til prisen var i mars. Det var åpen forslagsrett, og alle kunne foreslå kandidater til prisen. Prisen ble delt ut på Byggkvalitetsdagen 1. september.

Om Statens pris for byggkvalitet
Statens pris for byggkvalitet ble delt ut av Kommunal- og moderniseringsdepartementet fram til og med 2022. Direktoratet for byggkvalitet var sekretariat for prisen. 

Tidligere vinnere av prisen
Skjermbilde 2021-03-15 kl. 12.32.37