Arkitektur

Som medlem i NLA mottar du fagtidsskriftet Arkitektur til medlemspris og pålogging til portalen arkitektur.no. Abonnementet er obligatorisk etter avtale med utgiver NAL, Norske arkitekters landsforbund.

Foto: omslag-arkitektur-2023-best

NLAs fagråd i Arkitektur


Nina Marie Andersen (nina2103@gmail.com) og Helle Lind Storvik (hellels@gmail.com) er for tiden NLAs fagråd i tidsskriftsamarbeidet med NAL. De ønsker seg gjerne tips til stoff, tema eller prosjekter.

Fagrådet
Helle Lind Storvik hellel.storvik@asplanviak.no, tlf 95 82 70 05
Andersen, Nina nina.marie.andersen@nmbu.no, tlf 97 56 23 19

Landskapsskribenter
Maren-Anna Gilberg Nyjordet maren_gn@icloud.com, tlf 48 20 91 43
Åshild Mienna Ashild@lala.no, tlf 98 48 41 35

Til nettsiden Arkitektur 

Tidligere artikler om landskapsarkitektur i Arkitektur N

Sosial diagonal
Landskapsarkitekturkritikk - Lakkegata aktivitetspark
Daniel Ewald, Arkitektur N nr 112021 

Et eventyr på Lyrenestet. Lyreneset friområde, Bergen
Prosjektpresentasjon. Arkitektur N nr. 3-2020

Naturnære staudeblandinger
av Andreas Adelsberger og Jan Bernigeroth
Opprinnelig publisert i Arkitektur N nr. 3-2020

Vind eller forsvinn
av Marius Fiskevold
Opprinnelig publisert i Arkitektur N nr. 5-2019

Landskap på avveie? Landskapsanalysen som veiviser i en pluralistisk samtid
av Marius Fiskevold
Opprinnelig publisert i Arkitektur N nr. 8-2012