JoLa - Journal of Landscape Architecture

Foto: startbild_03

JoLa - Journal of Landscape Architecture, grunnlagt i 2006, er et tidsskrift som publiserer vitenskapelige artikler om landskapsarkitektur og landskapsarkitekturkritikk.

JoLa utgis av Routledge, Taylor and Francis Group og kommer med tre utgaver i året. Abonnement kan tegnes her.
JoLa har også en nettside

cover_2020-1_issue-35