Park & anlegg

Fagbladet for alle som jobber med grøntanlegg og landskap i Norge.

Foto: PA-7-2020-Forside-scaled

Fagbladet park & anlegg

Utgis 10 ganger i året av Norsk Gartnerforbund.
Medlemmer av NLA har stående invitasjon til å skrive artikler i park & anlegg. Ansvarlig redaktør: Ole Billing Hansen. Bladet redigeres etter Redaktørplakaten og er medlem av Den norske fagpresses forening.

Les mer på hjemmesiden til park & anlegg
Abonnement kan bestilles her