Plan

Tidsskrift for samfunnsplanlegging, regional- og byutvikling.

Foto: Universitetsforlaget plan_2020_02

Plan - Tidsskrift for samfunnsplanlegging, regional- og byutvikling. 

Plan er et tverrfaglig og tverrpolitisk møtested for debatt og formidling om samfunnsplanlegging, bolig- og byplan, og regional utvikling.

Utkommer 4 ganger i året. 
Utgis av Universitetsforlaget.