Asker torg: Ny åpen konkurranse

Asker kommune vil om kort tid kunngjøre en åpen nasjonal Plan- og designkonkurranse om ny utforming av Asker torg. Konkurransen er åpen for både landskapsarkitekter og sivilarkitekter.
Foto: Asker kommune Asker Torg

Asker Torg
Foto: Asker kommune

Innleveringsfrist: 15. november 2011.

Asker kommune vil om kort tid kunngjøre en åpen nasjonal Plan- og designkonkurranse om ny utforming av Asker Torg. Konkurransen er åpen for både landskapsarkitekter og sivilarkitekter.

Da de avsatte tidsrammer for konkurransen er knappe, har vi valgt å forhåndsomtale konkurransen slik at interesserte allerede nå kan avsette tid til deltakelse. Kunngjøringsdatoen vil være 30.9 og innleveringsfrist 15.11. Det vil bli avholdt en felles befaring i konkurranseområdet fredag 9.10, kl. 13.00.

Asker torg ligger sentralt i Asker sentrum, rett utenfor jernbanestasjonen. Konkurransens tema er å ruste opp/bygge om torget, slik at det blir et mer attraktivt møte- og oppholdssted enn det er nå. Torget fungerer godt ved store anledninger, men er til daglig relativt folketomt. I tillegg har torget behov for teknisk rehabilitering. Asker kommune ønsker å satse på vitalisering av dette stedet, som betraktes som ”storstua” i Asker-bygda, og utfordrer derfor det profesjonelle fagmiljø til åpen konkurranse. Program

Følg med på disse nettsidene for link til kunngjøring og konkurransegrunnlag: www.arkitektur.no

Jurymedlem oppnevnt av NLA: Gullik Gulliksen MNLA