Parallelloppdrag om Havnepromenaden, Oslo

Det skal gjennomføres et parallelloppdrag om utarbeidelse av Prinsipplan for Utforming av Havnepromenaden i Oslo. Prinsipplanen skal sikre en helhetlig og sammenhengende utforming av Havnepromenaden. Det vises ellers til vedlagte kunngjøringsdokumenter. CPV: 73220000.

Plan- og designkonkurranse.
Frist for forespørsel om deltakelse: 22. mai 2012.

Merk: For å melde din interesse i denne kunngjøringen og motta tilleggsinformasjon vennligst besøk Doffin nettsiden http://www.doffin.no/Search/Search_Switch.aspx?ID=256543