Åpen plan- og designkonkurranse: Torget på Rjukan

Tinn kommune inviterer til åpen plan- og designkonkurranse om utforming av det sentrale torget i Rjukan. Formålet med konkurransen er å utarbeide et konsept for utforming og opparbeidelse av torget og tilliggende områder i sentrum av Rjukan.

visitrjukan.com[1]
Foto: VisitRjukan

Rjukan torg ligger i hjertet av den langstrakte byen. Befolkningen ønsker et mer levende byrom, som inviterer til allsidig bruk. Torgplassen har en rektangulær form og dekker et areal på noe over 3000 kvm i dag. I vinterhalvåret vil lyset fra et planlagt solspeil være viktig - det inngår i konkurransen å gi løsninger for å ta imot og bruke det reflekterte sollyset som et attraktivt element i et fleksibelt og inkluderende byrom.

Konkurransen har som mål å få fram et urbant byromsprosjekt av høy kvalitet med tanke på god steds- og områdeutvikling, god arkitektur/landskapsarkitektur, sikkerhet i forhold til trafikk, god trafikklogistikk og universell utforming.
Oppdatert konkurranseinformasjon, konkurransegrunnlaget og nødvendige vedlegg kan lastes ned fra hjemmesiden til Norske arkitekters landsforbund, www.arkitektur.no Dette nettstedet vil forøvrig bli benyttet som eneste sted for supplerende/løpende informasjon fra jury/byggherre.
OBS: Alle deltakere plikter selv å sjekke om det er lagt ut ny informasjon.

Tidsfrist: 07.03.2013, kl. 16:00
   
Kontaktperson: Eli Samuelsen, Tinn kommune, Torget 1, 3660 Rjukan
Tlf: 35 08 26 00 - E-post: post@tinn.kommune.no

Kilde: NAL konkurransesekretariat v/Per Rygh. samt Doffin

Jurymedlem oppnevnt av NLA: Landskapsarkitekt Inge Dahlman MNLA