Kontorer

 - Søker du landskapsarkitektkompetanse? Her er en oversikt over kontorer som påtar seg oppdrag. Dette er ikke en kompett oversikt over alle, men tilsvarer den samme oversikten som er i NLAs årbok.

 • Curve Studio AS
 • Tollbodalmenningen 5, 5004 Bergen
 • hello@curvestudio.no
 • https://curvestudio.no
 • 484 99 818
 • By og tettstedsutvikling Boligområder, hyttefelt Friluftsområder, turveier, strandsoner Gårdsrom Barnehager, skoler, idrettsanlegg Institusjoner Kirkegårder, gravplasser Næringsområder Parker, byrom, gater, torg Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Lokal overvannsdisponering Visualisering
Kontakt:
 • Johan Alexander Abrahamsson (MNLA)
 • johan@curvestudio.no
 • 454 04 586
 • Kenneth Waggestad-Stoa
 • kenneth@curvestudio.no
 • 484 99 818