Kontorer

 - Søker du landskapsarkitektkompetanse? Her er en oversikt over kontorer som påtar seg oppdrag. Dette er ikke en kompett oversikt over alle, men tilsvarer den samme oversikten som er i NLAs årbok.

  • White arkitekter - studio Oslo
  • Youngstorget 2B, 0181 Oslo
  • oslo@white.se
  • https://whitearkitekter.com
  • (+47) 45 83 61 78
  • Hageplanlegging By og tettstedsutvikling Boligområder, hyttefelt Friluftsområder, turveier, strandsoner Gårdsrom Barnehager, skoler, idrettsanlegg Institusjoner Kirkegårder, gravplasser Parker, byrom, gater, torg Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Lokal overvannsdisponering
Kontakt:
  • Pål Dixon Sandberg (MNLA)
  • pal.dixon.sandberg@white.se
  • 95 74 29 54