Kontorer

 - Søker du landskapsarkitektkompetanse? Her er en oversikt over kontorer som påtar seg oppdrag. Dette er ikke en kompett oversikt over alle, men tilsvarer den samme oversikten som er i NLAs årbok.

 • White arkitekter AB
 • Youngstorget 2B, 0181 Oslo
 • oslo@white.se
 • https://whitearkitekter.com/se/kontor/oslo/
 • 917 42 486/22 600 500
 • Hageplanlegging By og tettstedsutvikling Boligområder, hyttefelt Friluftsområder, turveier, strandsoner Gårdsrom Barnehager, skoler, idrettsanlegg Institusjoner Kirkegårder, gravplasser Næringsområder Parker, byrom, gater, torg Samferdsel Skjøtselsplaner Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Visualisering Historiske anlegg Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Lokal overvannsdisponering
Kontakt:
 • Pål Dixon Sandberg (MNLA)
 • pal.dixon.sandberg@white.se
 • 95742954
 • Sofie Bentzen, MNAL
 • sofie.bentzen@white.se
 • 416 78 956