Kontorer

 - Søker du landskapsarkitektkompetanse? Her er en oversikt over kontorer som påtar seg oppdrag. Dette er ikke en kompett oversikt over alle, men tilsvarer den samme oversikten som er i NLAs årbok.

 • IN'BY AS
 • Grubbeg. 14, 0179 Oslo
 • inby@inby.no
 • http://www.inby.no
 • 22 94 24 10
 • Barnehager, skoler, idrettsanlegg Boligområder, hyttefelt By og tettstedsutvikling Friluftsområder, turveier, strandsoner Gårdsrom Institusjoner Næringsområder Parker, byrom, gater, torg Samferdsel Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Visualisering Historiske anlegg Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Skjøtselsplaner Kirkegårder, gravplasser Lokal overvannsdisponering Hageplanlegging
Kontakt:
 • Runar Smedås
 • runar.smedaas@inby.no
 • 94 27 61 50
 • Peter Boström
 • peter.bostrom@inby.no
 • 91 68 46 05
 • Ola Bettum (MNLA)
 • ob@inby.no
 • 913 25 994