Kontorer

 - Søker du landskapsarkitektkompetanse? Her er en oversikt over kontorer som påtar seg oppdrag. Dette er ikke en kompett oversikt over alle, men tilsvarer den samme oversikten som er i NLAs årbok.

  • COWI AS, Oslo
  • Karvesvingen 2, 0579 OSLO
  • Postboks 6412 Etterstad, 0605 Oslo
  • http://www.cowi.no
  • 21 49 76 88
  • Barnehager, skoler, idrettsanlegg Boligområder, hyttefelt By og tettstedsutvikling Friluftsområder, turveier, strandsoner Institusjoner Næringsområder Parker, byrom, gater, torg Samferdsel Skjøtselsplaner Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Gårdsrom Visualisering Kirkegårder, gravplasser Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Historiske anlegg Lokal overvannsdisponering
Kontakt:
  • Espen Fremgaard Johannessen
  • efjo@cowi.com
  • 959 67 662