Kontorer

 - Søker du landskapsarkitektkompetanse? Her er en oversikt over kontorer som påtar seg oppdrag. Dette er ikke en kompett oversikt over alle, men tilsvarer den samme oversikten som er i NLAs årbok.

 • Henning Larsen, Trondheim
 • Kobbesg. 2
 • Pb. 9420 Torgarden
 • 7493 TRONDHEIM
 • https://henninglarsen.com/no
 • 73 84 10 00 /977 79 989
 • Barnehager, skoler, idrettsanlegg Boligområder, hyttefelt By og tettstedsutvikling Friluftsområder, turveier, strandsoner Gårdsrom Institusjoner Kirkegårder, gravplasser Næringsområder Parker, byrom, gater, torg Samferdsel Skjøtselsplaner Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Visualisering Historiske anlegg Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Lokal overvannsdisponering
Kontakt:
 • Jan Ole Lein (MNLA)
 • jan.ole.lein@henninglarsen.com
 • 932 43 280
 • Eva Vefald Bergsodden
 • eva.bergsodden@henninglarsen.com
 • 977 79 989