Kontorer

 - Søker du landskapsarkitektkompetanse? Her er en oversikt over kontorer som påtar seg oppdrag. Dette er ikke en kompett oversikt over alle, men tilsvarer den samme oversikten som er i NLAs årbok.

  • COWI AS, Fredrikstad
  • Postboks 123, 1601 Fredrikstad
  • Kobberslagerstredet 2, 1671 KRÅKERØY
  • http://www.cowi.no
  • 02694
  • Barnehager, skoler, idrettsanlegg Boligområder, hyttefelt By og tettstedsutvikling Friluftsområder, turveier, strandsoner Institusjoner Næringsområder Parker, byrom, gater, torg Samferdsel Skjøtselsplaner Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Visualisering Gårdsrom Kirkegårder, gravplasser Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Historiske anlegg Lokal overvannsdisponering
Kontakt:
  • Liv Marie Bodal Sivertsen
  • lmb@cowi.no
  • 414 17 140