Kontorer

 - Søker du landskapsarkitektkompetanse? Her er en oversikt over kontorer som påtar seg oppdrag. Dette er den samme oversikten som er i NLAs årbok.

 • Henning Larsen, Lillehammer
 • Løkkeg. 9
 • 2615 Lillehammer
 • eva.bergsodden@henninglarsen.com
 • https://henninglarsen.com/no
 • 97 77 99 89
 • Barnehager, skoler, idrettsanlegg Institusjoner Kirkegårder, gravplasser Næringsområder Parker, byrom, gater, torg Samferdsel Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Boligområder, hyttefelt Friluftsområder, turveier, strandsoner Gårdsrom By og tettstedsutvikling Historiske anlegg Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Lokal overvannsdisponering
Kontakt:
 • Kaisa Stina Tofthagen
 • kaisa.tofthagen@henninglarsen.com
 • 91 13 61 42
 • Eva Vefald Bergsodden
 • eva.bergsodden@henninglarsen.com
 • 97 77 99 89