Kontorer

 - Søker du landskapsarkitektkompetanse? Her er en oversikt over kontorer som påtar seg oppdrag. Dette er ikke en kompett oversikt over alle, men tilsvarer den samme oversikten som er i NLAs årbok.

 • Henning Larsen, Drammen
 • Erik Børresens alle 7
 • Pb. 113 Bragernes
 • 3001 Drammen
 • https://henninglarsen.com/no
 • 32 25 45 00
 • By og tettstedsutvikling Friluftsområder, turveier, strandsoner Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Skjøtselsplaner Visualisering Samferdsel Parker, byrom, gater, torg Gårdsrom Næringsområder Barnehager, skoler, idrettsanlegg Boligområder, hyttefelt Institusjoner Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Lokal overvannsdisponering Kirkegårder, gravplasser
Kontakt:
 • Helene Sørlie (MNLA)
 • helene.sorlie@henninglarsen.com
 • 476 45 364
 • Eva Vefald Bergsodden
 • eva.bergsodden@henninglarsen.com
 • 97 77 99 89