Kontorer

 - Søker du landskapsarkitektkompetanse? Her er en oversikt over kontorer som påtar seg oppdrag. Dette er den samme oversikten som er i NLAs årbok.

 • Henning Larsen, Kristiansand
 • Vestre Strandgate 67
 • 4612 Kristiansand eva.bergsodden@henninglarsen.com
 • https://henninglarsen.com/no
 • 994 28 100
 • Barnehager, skoler, idrettsanlegg Boligområder, hyttefelt By og tettstedsutvikling Friluftsområder, turveier, strandsoner Gårdsrom Institusjoner Næringsområder Parker, byrom, gater, torg Samferdsel Historiske anlegg Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Lokal overvannsdisponering Kirkegårder, gravplasser Skjøtselsplaner Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Visualisering
Kontakt:
 • Gøril Mortensen (MNLA)
 • goril.mortensen@henninglarsen.com
 • 970 60 644
 • Eva Vefald Bergsodden
 • eva.bergsodden@henninglarsen.com
 • 977 79 989