Kontorer

 - Søker du landskapsarkitektkompetanse? Her er en oversikt over kontorer som påtar seg oppdrag. Dette er ikke en kompett oversikt over alle, men tilsvarer den samme oversikten som er i NLAs årbok.

 • Henning Larsen, Arendal
 • Kystv. 2
 • 4841 Arendal
 • https://henninglarsen.com/no
 • 37073100
 • Barnehager, skoler, idrettsanlegg Boligområder, hyttefelt By og tettstedsutvikling Friluftsområder, turveier, strandsoner Gårdsrom Institusjoner Næringsområder Parker, byrom, gater, torg Samferdsel Skjøtselsplaner Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Visualisering Historiske anlegg Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Kirkegårder, gravplasser Lokal overvannsdisponering
Kontakt:
 • Gøril Mortensen (MNLA)
 • Goril.mortensen@henninglarsen.com
 • 970 60 644
 • Eva Vefald Bergsodden
 • eva.bergsodden@henninglarsen.com
 • 977 79 989