AY Landskapsprosjektering

Arkitektfaglig ytelsesbeskrivelse - Landskapsprosjektering definerer ytelser og tjenester som kan inngå i landskapsfaglige oppdrag. Det er tatt hensyn til de siste endringer i Plan- og bygningsloven av 2004.
AY Landskapsprosjektering erstatter Landskapsarkitektnormen fra 1979.

Med heftet (25 sider) følger digital tabell.

Pris:
Medlem NLA kr. 300 + porto = kr. 350
Ikke medlem kr. 425 + porto = kr. 475

ay-landskap

Forfatter / Author: Lisbet Haug, Jan Løvdal, William Bull MNLA

Forlag / Publisher: Arkitektbedriftene i Norge

Publisert / Published: 2020.00.11 17.00.00

ISBN / ISBN: 82-91022-29-1

Pris kr / Price NOK: 350,-