NLAs årbok 2020

NLAs årbok 2020 presenterer 61 nye prosjekter. Prosjektene spenner fra byplanlegging og stedsutvikling til boligområder, skoleanlegg, representasjonsanlegg, institusjoner, friluftsområder, kirkegårder, parker, byrom gater og torg til planer for samferdselsanlegg.
Boka har også med sammendrag av utvalgte masteroppgaver i landskapsarkitektur.

Årboka sendes ut til NLAs medlemmer, landskapsarkitektkontorer, alle landets kommuner og en rekke andre offentlige og private institusjoner. Årboka har med sammendrag på engelsk av alle prosjektbeskrivelsene.

Ønsker du å stå på distribusjonsliste for årlig utsendelse, send en e-post til NLA eller anfør i kommentarfeltet ved bestilling.

Format: 23 x 29,7 cm - 200 sider.
Opplag: 2800

Annonsering
Dersom du ønsker å markedsføre produkter for bruk i uteanlegg eller produkter og tjenester for landskapsarkitekter, send en e-post til post@landskapsarkitektur.no

Porto: Årboka er gratis. Faktura for portoutgifter (kr. 100) sendes elektronisk.

NLA_Årbok 2020

Forfatter / Author: NLA

Forlag / Publisher: Eget

Publisert / Published: 2020.59.03 14.59.58

ISBN / ISBN: 978-82-92265-24-6

Pris kr / Price NOK: 100,-