NLAs årbok 2021

NLAs årbok 2021 presenterer 65 nye prosjekter. Prosjektene spenner fra byplanlegging og stedsutvikling til boligområder, skoleanlegg, representasjonsanlegg, institusjoner, friluftsområder, kirkegårder, parker, byrom gater og torg til planer for samferdselsanlegg.
Boka har også med sammendrag av utvalgte masteroppgaver i landskapsarkitektur.

Årboka sendes ut til NLAs medlemmer, landskapsarkitektkontorer, alle landets kommuner og en rekke andre offentlige og private institusjoner. Årboka har med sammendrag på engelsk av alle prosjektbeskrivelsene.

Ønsker du å stå på distribusjonsliste for årlig utsendelse, send en e-post til post@landskapsarkitektur.no eller anfør i kommentarfeltet ved bestilling.

Format: 23 x 29,7 cm - 228 sider.
Opplag: 2500
Grafisk design: Steffen Ludvigsen
Trykk: TS Trykk

Annonsering: av produkter for bruk i uteanlegg eller produkter og tjenester for landskapsarkitekter, send en e-post til post@landskapsarkitektur.no

Porto: Årboka er gratis. Faktura for portoutgifter (kr. 100) sendes elektronisk.

Forside, lite bilde

Forfatter / Author: NLA

Forlag / Publisher: eget

Publisert / Published: 2021.53.15 18.53.48

ISBN / ISBN: ISBN 978-82-92265-25-3

Pris kr / Price NOK: 100,-