Søknad om NLA medlemskap – Ordinært medlemskap
Personlige opplysninger
Opplysninger om arbeidsgiver
Kontingent
I kontingenten er inkludert obligatorisk abonnement på fagtidsskriftene Arkitektnytt (11 utgaver) og Arkitektur N (8 utgaver).
Redusert sats gjelder de tre første årene etter eksamen. Medlemskap i fagforening (AFAG, Tekna, Naturviterne m.fl.) gir rabatt i NLA-kontingenten med kr 460,- per år.
Medlem uten fagforeningsmedlemskap: Kr. 4540,- per år. Reduserte satser: kr 2314,- (75 %), kr 3056 (50 %), kr 3798 (25 %).
Medlem med fagforeningsmedlemskap: Kr. 4060,- per år. Reduserte satser: Kr. 2194,- (75 %), kr 2816 (50 %), kr 3438 (25 %).
Pensjonist: Kr. 2856,- per år. Ved arbeidsledighet, uførhet eller tilsvarende kan redusert sats innvilges etter begrunnet søknad til NLA.
Vi anbefaler å opprette AvtaleGiro ved betaling av faktura. Dette gjøres i nettbanken.
Husk å sende NLA bekreftelse på bestått studium, i post eller vedlegg til e-post.
Opplysningene på skjemaet er også grunnlag for NLAs årbok, det er derfor viktig at du gir fullstendige opplysninger.
Ønsker å mottagratisvekomstbok
“75 år for landskap og utemiljø” av Magne Bruun
"Landskapet vi lever i” av M. Eggen, A.K. Geelmuyden og K. Jørgensen