Kristian Augusts gate 13 får Statens pris for byggkvalitet

Kristian Augusts gate 13 er et FutureBuilt-prosjekt med høye mål for bærekraft, ombruk og reduksjon av klimagassutslipp.

Foto: Kristian Augusts gate 13. Foto Kyrre Sundal Kristian Augusts gate 13_Mad arkitekter_Foto Kyrre Sundal

Inspirerer og setter nye standarder

For fjerde gang har Kommunal- og moderniseringsdepartementet delt ut Statens pris for byggkvalitet. Prisen skal løfte fram nye forbildebygg som har fremragende byggkvalitet og er et resultat av gode og innovative byggeprosesser. 

– Byggenæringen er en stor forbruker av materialer og står for en betydelig andel av utslippene og avfallet som genereres i Norge. Et bærekraftig samfunn forutsetter at alle deler av samfunnet bidrar. Jeg er glad for at prisen løfter fram et fremragende prosjekt som inspirerer og setter nye standarder, sier kommunal- og moderniseringsminister Astrup. 

Bærekraft som hovedtema

Hovedtema for årets pris er bærekraft. I sin vurdering har juryen vurdert flere aspekter av bærekraftsbegrepet, både økonomisk, sosialt og ikke minst klima- og miljømessig bærekraft. 

Kristian Augusts gate 13 er et FutureBuilt-prosjekt med høye mål for bærekraft, ombruk og reduksjon av klimagassutslipp. 
– Prosjektet viser at vi kan redusere klimafotavtrykket betraktelig ved å la bygninger stå og ombruke byggevarer og interiør.  Innovasjon og viljen til å gå nye veier har preget hele byggeprosessen. Resultatet er kreative løsninger, gode detaljer og en estetisk helhet, sier leder for juryen, Erling Lae.

Forbilde for framtidig byggeri

Et ombruksprosjekt i denne skalaen har krevd en ny type logistikk, med nye metoder for å kvalitetssikre og dokumentere egenskaper for materialene. Det har vært behov for at samarbeidspartnerne kunne se muligheter og tenke nytt.

Juryleder Erling Lae, mener Kristian Augusts gate 13 er et spennende og innovativt forbilde for hvordan vi kan bygge i framtiden. – Kristian Augusts gate 13 har evnet å kombinere mulighetene som ligger i transformasjon og ombruk med arkitektonisk kvalitet på en forbilledlig måte. Både arkitekt og byggherre har vært ambisiøse og våget å stå løpet ut, selv om de har støtt på betydelig utfordringer undervegs. De har sett mulighetene og tenkt nytt på tvers av fagene. Det endelige resultatet fremstår som helhetlig og svært godt gjennomarbeidet, avslutter juryleder.  

Ombruk er foreløpig lite utbredt i bransjen. Det er utfordringer knyttet til regelverket for ombruk av byggematerialer i tillegg til at det er kostnadskrevende. Prosjektene må ha kapasitet til å finne aktuelle materialer som kan ombrukes, kartlegge kvaliteten i materialene og sørge for oppbevaring inntil materialene skal brukes i byggverket. Regelverksendringer som skal gjøre ombruk enklere, er på høring i disse dager.  


Ombruk. Anne Guro Røsæg
Rune Skeie fra Asplan Viak holder foredrag om ombruk på NLAs fagdag i Larvik. Foto Anne Guro Røsæg

Fakta om Kristian Augusts gate 13

Kontorbygget er bevart og satt i stand utelukkende med gjenbrukte materialer. Betongdekker fra regjeringsbygget R4, gitterplater fra Tøyenbadet og fasadeplater fra et renoveringsprosjekt i Trondheim.
Bygget markerer skiftet til en grønnere og mer sirkulær byggebransje

Byggherre: Entra og Spaces 
Arkitekt: Mad arkitekter
Interiørarkitekt: Scenario Interiørarkitekter MNIL
Landskapsarkitekt: Asplan Viak AS

Asplan Viak har levert detalj- og arbeidstegninger på flerfunksjonelle takhager. Asplan Viak har også levert dagslys-, energi- og klimagass-beregninger og vært ombruksrådgiver.  
Les mer om Asplan Viaks bidrag i prosjektet

Les om Kristian Augusts gate 13 i NLAs prosjektdatabase

Hedrende omtale

De to andre finalistene til årets pris, Carpe Diem demenslandsby i Bærum, hvor Bjørbekk & Lindheim er landskapsarkitekt, og Samling, et kombinert bibliotek, bank- og leilighetsbygg i Sand sentrum i Nord-Odal, fikk begge hedrende omtale.

Fagjuryen for Statens pris for byggkvalitet 2018–2021

  • Erling Lae, tidligere fylkesmann, Oslo 
  • Mari Bergset, daglig leder, landskapsarkitekt MNLA, Tromsø 
  • Heidi Bjøru, byplanlegger, sivilarkitekt MNAL, Tromsø 
  • Eli-Kirstin Eide, professor, interiørarkitekt MNIL, Bergen 
  • Bård Kåre Flem, sivilingeniør, Trondheim 
  • Tor Inge Hjemdal, adm.dir., sivilarkitekt MNAL, Oslo 
  • Mai Ahn Thi Lê, spesialrådgiver, PhD, Oslo 
  • Cecilie Bjerke Skjømming, avd.leder arkitektur, sivilarkitekt MNAL, Kristiansand (vara) 
  • Arne Smedsvig, daglig leder, landskapsarkitekt MNLA, Bergen (vara)