NLA utgir eksempelsamling om sirkulær økonomi

24.05.2023 | MV

NLA med samarbeidspartnere utarbeider eksempelsamling og er interessert i å motta gode prosjekter til rapporten. Frist for å melde inn prosjekter: 20. juni.

Foto: Tove Lauluten. Trapp av jarrahsviller. Bekkelagsbadet, bar bakke landskapsarkitekter. 03_TLauluten

Har du et bærekraftig prosjekt som fagmiljøet bør få vite om?  

Også landskapsarkitektur kan gjøres enda mer miljøvennlig og ressursbevisst ved å innlemme prinsippene for sirkulær økonomi. 

NLA er inspirert av vår danske søsterorganisasjon Danske Landskabsarkitekter (DL) og arbeider nå med vår egen eksempelsamling. I den anledning etterlyser vi gode prosjekteksempler som kan inspirere og spre kunnskap om bærekraftig landskapsarkitektur.

Rapporten er et samarbeid mellom Norske landskapsarkitekters forening (NLA), Norske anleggsgartnere, miljø- og landskapsentreprenører (NAML), Arkitektbedriftene i Norge (AiN) og Asplan Viak (AV) og er basert på den danske utgaven «Cirkulær økonomi i landskabsarkitekturen». Den ligger forøvrig som online-publikasjon på ISSUU:
Den danske utgaven 
Den engelske utgaven

Les tidligere artikkel på landskapsarkitektur.no om DL sin satsing

Opptak fra digitalt møte 1. juni. Frist for innsending 20. juni

I opptaket får du informasjon om hva slags materiale vi er ute etter.

Last ned skjema for prosjektpresentasjon

Send inn materialet samlet; utfylt skjema, ca. tre foto og ev. plan, med Wetransfer til marit.hovi@landskapsarkitektur.no  innen 20. juni.

Spørsmål? Kontakt Marit Hovi på tlf. 91 85 31 06.

Styringsgruppa vil i denne omgang velge ut maks. 12 kvalifiserte prosjekter som vil bli publisert i rapporten, høsten 2023. Styringsgruppa består av Else Dybkjær, styremedlem i NLA/Stavanger kommune, Kjersti Bjerke, AHO/Tavare og Taale Kjøs, Resirqel.

ORCA II
Fra Martin Hedevang Andersens foredrag på NLAs fagdag «Ombruk» i Trondheim 2022