Barns utearealer

Foto: Inger Johanne Trollebø ab90d92dadf3cea1ed877878a3bc7fcb
 

Kine Halvorsen Thorén «Uteområder i skoler og barnehager. Manglende krav til den fysiske utformingen. Utfordringer for landskapsarkitektene» - Innlegg holdt for NLA Østfold 08.11.22

Kine Halvorsen Thorén «Uteområder i skoler og barnehager». Artikkel i NLAs årbok 2022.

Fra gummi til gjørme - debattinnlegg av Andrea Haave-Persson, Arkitektnytt 04.11.2022

En oppvekst på dødt underlag - kronikk av Jostein Rønning Sanderud høgskolelektor ved Høgskulen på Vestlandet, NRK Ytring 01.11.2022

Sommerfugler liker ikke gummi - debattinnlegg i Arkitektnytt av Maren-Anna Gilberg Nyjordet og Ida Karoline Andresen, 12.10. 2022

Nasjonal arbeidsgruppe for bedre uteområder i skoler og barnehager - Foto fra møte med Helle Nebelong i J32, 20.10.22 

Barn i by - foredrag av Helle Nebelong (pdf)

Det er strengere plasskrav for høner enn for skoleelever - Georg Mathisen, artikkel på NMBUs hjemmeside 14.10.22

Uteområder i skoler og barnehager - og manglende krav til den fysiske utformingen - pressemelding på NTB 07.10.22
Samme tekst av Kine Halvorsen Thorén sto i NLAs årbok 2022.

Risikofri barelek: Er det mulig?
Debattinnlegg i Stavanger Aftenblad 04.08.22 av Harald N. Røstvik, Professor, Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging (ISØP), UiS

NLA på Arendalsuka - om behovet for et najsonalt skolegårdsløft, 08.09.2022

Kvaliteter i skolens uteområder. Hva sier forskningen. 
Seminar på Stortinget 23.06.22, Kine H. Thorén

Invitasjon/program Seminar uterom og lekeplasser 23.06.22

Nasjonal arbeidsgruppe for bedre uteområder i skoler og barnehager. Innspill til ny folkehelsemelding 10.05.22

Nasjonal arbeidsgruppe for bedre uteområder i skoler og barnehager. Referat fra arbeidsmøte 10.05.22

Nasjonal arbeidsgruppe for bedre uteområder i skoler og barnehager. Referat fra arbeidsmøte 08.04.2021

Webinar – Skolegårder 27. mai – BAD, PARK OG IDRETT

Falldekkeseminar med Naturvernforbundet 22.1.2020
- (Opptak på YouTube) med
1. Barn, natur og bevegelse - Merete Lund Fasting Universitetet i Agder  
2. Barns uteområder og arealbruk Kine Halvorsen, professor i landskapsarkitektur, ILA - NMBU
3. Miljøgifter og forurensning - Per-Erik Schulze Naturvernforbundet
4. Klaus Sørensen, Lekolar - Gummidekker
5. Hvorfor er vi skeptiske til fallunderlag? Gummidekke, granulat, resirkulering til problemer v/Silje Naper Salomonsen, Trondheim kommune
6. Universell utforming Solvor Berlin Boasson Ergoterapeut

Forfatter: Ivar Winther

«Hvordan skaper man gode uteområder i barnehagen - forskernes anbefalinger» - nettartikkel på barnehage.no 24. februar 2020