Grønne tak - Blågrønne tak

Foto: Protan.no sedumtak-750x420

Taket på Vega Scene Fremtidens byggenæring

Kjøpesenteret Fornebu S fikk tildelt BREEAM i London i mars 2015 under messen EcoBuild. FAGUS arrangerte nettverkstreff på Fornebu 4. mai 2017  med befaring på taket til Fornebu S.
Artslistene for Fornebu S, både tak og bakkeplan

Den nye standarden, NS 3840 Grønne tak - planlegging, prosjektering, utførelse skjøtsel og drift - Ekstensive tak ble lansert på et frokostmøte hos Standard Norge 8. desember 2015.

Se artikkel med lenker til foredragene

Britisk standard for grønne tak
Green Roof Centre
Green Buildings, Islington, London
Sustainable Gardening
RHS Research on Green Roofs
Norsk forening for grønne tak skifter navn til Norsk forening for grønn infrastruktur