Landskapsarkitekturprisen – NLA egen pris

Landskapsarkitekturprisen ble stiftet av NLA i 2015. Det er en hederspris for landskapsarkitektur som kan bidra til å heve, fornye og utvikle norsk landskapsarkitektur.

Foto: Matthias Herzog/SLA SLA_Brattøra

Landskapsarkitekturprisen 2023 - Aktivitetsparken Voss, Østengen & Bergo

Landskpsarkitekturprisen 2022 - Oksenøya boligområde, Tag arkitekter AS

Landskapsarkitekturprisen 2021 - Gatenormal for Oslo, COWI AS

Landskapsarkitekturprisen 2020 - Torvet i Trondheim, Agraff arkitektur AS

Landskapsarkitekturprisen 2019 - Lyreneset, Tag arkitekter AS og Bjørbekk & Lindheim (ærespris for Ensjø parkdrag)

Landskapsarkitekturprisen 2018 - Deichmans gate Wilses gate, Asplan Viak AS

Landskapsarkitekturprisen 2017 - Kleivodden, Landskapsfabrikken 

Landskapsarkitekturprisen 2016 - Brattøra, SLA

Landskapsarkitekturprisen 2015 - Grorudparken, Link landskap

Innmelding av prosjekter

Medlemmer og andre oppfordres til å sende inn gode prosjekter. Det er fint å se før- og etter bilder, samt plantegning. Prosjektbeskrivelsen er veldig viktig for at juryen skal kunne gjøre seg opp et inntrykk, likeledes begrunnelsen for hvorfor akkurat dette prosjektet bør få prisen. Bestillers målsetting og planleggers visjon, arkitektoniske grep, miljø/klima-oppnåelse, økonomi og ikke minst hvordan en har klart å oppfylle disse målsettingene kan med fordel være med i en beskrivelse av prosjektet. Alle nivåer fra tidlig plan til realisering bør beskrives ut fra dette. 

Om prisen

Landskapsarkitekturprisen er en hederspris for landskapsarkitektur som kan bidra til å heve, fornye og utvikle norsk landskapsarkitektur. Prisen skal synliggjøre og fremme faget. Hensikten vil være å gi tyngde til faget, gi ekstra oppmerksomhet og heder til gode prosjekter og fungere som en drivkraft til å utvikle faget videre.

Prisen kan tildeles personer og virksomheter, private og/eller offentlige. Prisen tildeles den/de aktørene som har bidratt vesentlig til de kvaliteter som belønnes, dvs. både byggherre/oppdragsgiver og utførende landskapsarkitekt. Landskapsarkitekturprisen består av en plakett. 

Forslagsretten er prinsipielt åpen, men juryen kan innhente begrunnede forslag. Det kan gis hedrende omtale av de nominerte kandidatene. Prisutdelingen 2022 vil foregå i forbindelse med NLAs høstarrangement i Oslo i slutten av september, som inngår i Oslo arkitekturtriennale 2022.

Juryen 

Juryen består av fem medlemmer og en studentrepresentant, samt to varamedlemmer fra ulike regioner; nord, vest, sør og øst. Juryens funksjonstid er tre år. Juryen 2024-2027 består av juryleder Erik Myhr Munkebye som har med seg Maxwell Gitenstein (Oslo), Mari Hagen (Tromsø) og Marte Maardalen (Bergen). Nye jurymedlemmer fra i år er Oddveig Hovdenak (Trondheim), Trine Jepssen Hermansen (Kristiansand), Frode Bjærum Pedersen (Sandefjord) og ny studentrepresentant Marcus Liam McKelvey (NMBU, Ås).

Last ned statuttene

Sekretariatet i NLA er også sekretariat for prisen. Nominasjonsskjema sendes ut til alle medlemmene et halvt års tid i forveien av prisutdelingen og publiseres på NLA nettside.

KonferanseNLA_JohannesLFSunde-042
Foto: Johannes F. Sunde