Landskapsarkitekturprisen – NLA egen pris

09.04.2021 | MV

Landskapsarkitekturprisen ble stiftet av NLA i 2015. Det er en hederspris for landskapsarkitektur som kan bidra til å heve, fornye og utvikle norsk landskapsarkitektur.
Foto: Werner Herzog/SLA SLA_Brattøra

Landskapsarkitekturprisen 2020 - Torvet i Trondheim, Agraff arkitektur AS
Landskapsarkitekturprisen 2019 - Lyreneset, Tag arkitekter AS
Landskapsarkitekturprisen 2018 - Deichmans gate Wilses gate, Asplan Viak AS
Landskapsarkitekturprisen 2017 - Kleivodden, Landskapsfabrikken 
Landskapsarkitekturprisen 2016 - Brattøra, SLA
Landskapsarkitekturprisen 2015 - Grorudparken, Link landskap

Om prisen
Prisen skal synliggjøre og fremme faget. Hensikten er å gi tyngde til faget, gi ekstra oppmerksomhet og heder til gode prosjekter og fungere som en drivkraft til å utvikle faget videre.Prisen kan tildeles personer og virksomheter, private og/eller offentlige. Prisen tildeles den/de aktørene som har bidratt vesentlig til de kvaliteter som belønnes. Landskapsarkitekturprisen består av en plakett. Prisen deles ut årlig i forbindelse med fagdagen.

Forslagsretten er åpen, men juryen kan innhente begrunnede forslag. Det kan gis hedrende omtale av de nominerte kandidatene som ikke tildeles årets pris. Juryen kan velge å tildele ærespris.

Sekretariatet i NLA er sekretariat for prisen. Nominasjonsskjema sendes ut til alle medlemmene et halvt års tid i forveien av prisutdelingen og publiseres på NLA nettside.

KonferanseNLA_JohannesLFSunde-042
Foto: Johannes F. Sunde

 

Juryen består av fem medlemmer og en studentrepresentant, samt to varamedlemmer fra ulike regioner; nord, vest, sør og øst. Juryens funksjonstid er tre år.

Juryen 2018-2020 har bestått av følgende landskapsarkitekter og medlemmer i NLA: 
Torunn Hognestad, leder, Ulf-Håkon Stoltz for Finnmark, Troms, Jan Løvdal fra Trøndelag, Inger Hageberg for Vestlandet, Tine Eilen Gunnes fra Sørlandet, Christine Gjermo for Østlandet, Inga Elen Årvoll Eidsvik, studentrepresentant, varamedlem Astrid Skalleberg.

For neste 3-års periode 2021-2023 skal det nedsettes en ny jury. 

Nominasjonsskjema for 2021
Last ned statuttene