Kontorer

 - Søker du landskapsarkitektkompetanse? Her er en oversikt over kontorer som påtar seg oppdrag. Dette er ikke en kompett oversikt over alle, men tilsvarer den samme oversikten som er i NLAs årbok.

 • Sweco Norge AS, Stavanger
 • Forusparken 2
 • Pb. 97
 • 4064 Stavanger
 • http://www.sweco.no
 • 51 44 01 00
 • Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Barnehager, skoler, idrettsanlegg Boligområder, hyttefelt By og tettstedsutvikling Friluftsområder, turveier, strandsoner Gårdsrom Institusjoner Kirkegårder, gravplasser Næringsområder Parker, byrom, gater, torg Samferdsel Skjøtselsplaner Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Visualisering Lokal overvannsdisponering Hageplanlegging
Kontakt:
 • Lene Bjørnø
 • lene.bjorno@sweco.no
 • 99 24 49 25
 • Ekuko Naka (MNLA)
 • ekuko.naka@sweco.no
 • 950 49 211