Kontorer

 - Søker du landskapsarkitektkompetanse? Her er en oversikt over kontorer som påtar seg oppdrag. Dette er ikke en kompett oversikt over alle, men tilsvarer den samme oversikten som er i NLAs årbok.

  • Sweco Architects Oslo
  • Osterhaus' g. 27, 0183 Oslo
  • 982 10 752 - Morten Longum, avdelingsleder. 454 49 715 (Frøy Walberg Sandness, leder landskapsgruppa)
  • Næringsområder Parker, byrom, gater, torg Skjøtselsplaner Gårdsrom By og tettstedsutvikling Friluftsområder, turveier, strandsoner Visualisering Boligområder, hyttefelt Barnehager, skoler, idrettsanlegg Institusjoner Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Lokal overvannsdisponering
Kontakt:
  • Frøy Walberg Sandness, gruppeleder landskap
  • Froy.sandness@sweco.no
  • 454 49 715
  • Hanne Pollen (MNLA)
  • Hanne.pollen@sweco.no
  • 95 80 96 52