Kontorer

 - Søker du landskapsarkitektkompetanse? Her er en oversikt over kontorer som påtar seg oppdrag. Dette er ikke en kompett oversikt over alle, men tilsvarer den samme oversikten som er i NLAs årbok.

 • Arkitema
 • Cort Adelers gate 30,
 • 0254 Oslo
 • https://arkitema.com/no
 • 22 99 44 50/94 79 45 79
 • Hageplanlegging By og tettstedsutvikling Boligområder, hyttefelt Friluftsområder, turveier, strandsoner Gårdsrom Barnehager, skoler, idrettsanlegg Institusjoner Næringsområder Parker, byrom, gater, torg Samferdsel Skjøtselsplaner Visualisering Historiske anlegg Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Lokal overvannsdisponering Kirkegårder, gravplasser Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging
Kontakt:
 • Thomas Innseth
 • thin@arkitema.com
 • 94 79 45 79
 • Per-Olav Hagen
 • peoh@arkitema.com
 • 91 15 73 27