Helena Bjarnegård blir Sveriges første riksarkitekt

Landskapsarkitekt Helena Bjarnegård blir Sveriges første riksarkitekt. Hun kommer fra stillingen som parksjef i Gøteborg.
Foto: S. Hedberg Bjarnegård

Helena Bjarnegård er utdannet landskapsarkitekt ved SLU Ultuna og Alnarp. Hun jobbet i en årrekke hos White arkitekter og har vært parksjef i Gøteborg 2009-2018. Hun deltatt i utredningen av Gestaltad livsmiljö, som kom i 2015, Sveriges nye politikk for arkitektur, form og design. Den nye arkitekturpolitikken innebærer blant annet at den nyopprettede stillingen som riksarkitekt skal bistå kommunene i spørsmål om stedsutvikling og bærekraft i planarbeidet.

– Sveriges arkitekturpolitiske mål er vedtatt av riksdagen. De er tydelige og ambisiøse og fokuserer på hva sektoren kan gjøre for å møte de store samfunnsutfordringene og på hvordan arkitektur, form og design kan påvirke menneskers livsmiljø og hverdag. Jeg tror på arkitekturens, formens og designens kraft til å bidra til et bærekraftig, likestilt og mindre segregert samfunn, og jeg er dypt engasjert i disse sakene, sier Helena Bjarnegård i en pressemelding fra Boverket.

Helena Bjarnegård tiltrer i januar 2019.

Riksarkitekten er siden 2018 en virksomhet i Boverket med oppgave å inspirere og drive fram utviklingen for at offentlige og private aktører skal høyne den arkitektoniske kvaliteten i det som bygges og skape gode livsmiljøer. Riksarkitekten skal også veilede landsting, kommuner og private aktører for å skape en god gestaltning av helsevesenets samt skolers og førskolers fysiske miljø.
Boverket ble opprettet i 1988 gjennom en sammenslåing av Bostadsstyrelsen og Statens planverk. (Wikipedia)

Last ned rapprten Gestaltad livsmiljö - en ny politik for arkitektur, form och design (pdf 1,3 MB )