Beverly Sandalack er vinner av 2020 IFLA President Award

Torsdag 8. oktober kunngjorde IFLA-president James Hayter den kanadiske landskapsarkitekten og akademikeren Beverly Sandalack er mottaker av IFLAs President Award 2020.

Foto: Nic Tourrenc Bev Sandalack

IFLAs President Award gis årlig til en person som har bidratt til å fremme landskapsarkitekturen som profesjon internasjonalt gjennom deres bidrag med å fremme IFLAs oppdrag og mål. 
IFLA president's award

Dr. Beverly Sandalack tok master i landskapsarkitektur ved Universitetet i Manitoba i 1990 og doktorgrad i Urban design fra Oxford Brookes Universitetet i 1998. Dr. Sandalack er æresmedlem i Canadian Society of Landscape Architects (CSLA) og mottok CSLAs Teaching Pris i 2018.

Sandalack har vært professor siden 1999 og prodekan 2012-2019 ved Universitetet i Calgary hvor hun grunnla masterprogrammet i landskapsarkitektur. Før dette praktiserte hun i den private sektoren i Calgary og Winnipeg, og underviste i miljøplanlegging ved Nova Scotia College of Art and Design fra 1994-99, og i Horticulture ved Olds College fra 1987-90. Sandalack er meddirektør i The Urban Lab, en tverrfaglig forskningsgruppe ved Universitetet i Calgary. 

Siden 2004 har Beverly ledet juryen for IFLAs Student Design Competition. Konkurransen avholdes årlig i forbindelse med IFLAs verdenskongress og har satt søkelyset på studentenes arbeid globalt og oppmuntret til utveksling av ideer og respekt for regionale forskjeller og tilnærminger. Konkurransen har også vært et vesentlig bidrag i arbeidet med å synliggjøre landskapsarkitektur i land der yrket ennå ikke er fullt ut anerkjent som selvstendig profesjon. 
BS
Beverly har gått helhjertet inn for oppgaven og med stor effekt. IFLA Student Design Competition har økt i prestisje og betydning under hennes ledelse, og regnes nå som den viktigste anledningen studentene har til å vise fram eget arbeid og skoleprogrammene sine globalt. Beverlys dedikasjon til oppgaven og hennes integritet i arbeidet med å gjennomføre konkurransen er eksemplarisk og har resultert i stor nytte for profesjonen. Med utdelingen av 2020-prisen slutter Beverly Sandalack seg til en annen kanadisk landskapsarkitekt, Colleen Mercer-Clarke, som mottok prisen i 2019.