LINK Arkitektur vant konkurransen om gang- og sykkelbru i Lillestrøm

Løsningsforslaget «Skjærvabuen bro» gikk av med seieren i den åpne plan- og designkonkurransen for Lillestrøm kommune.

Foto: LINK Arkitektur / Inplace Visual C01

Tilpasning til naturvernsonen

Link Arkitektur er kåret til vinner i konkurransen om gang- og sykkelbru mellom Strømmen og Lillestrøm, over Skjærvagapet.
– Det er ikke hverdagskost med arkitektkonkurranser på gang- og sykkelbruer?
– Det er flott! Det er jo riktig at det ikke skjer ofte! Og vi er virkelig stolt over forslaget, skriver Anne Pia Møllenhus, leder for LINK landskap i en e-post.

Lillestrøm kommune inviterte i sommer til en åpen plan- og designkonkurranse for gang- og sykkelbru over Skjærvagapet, i Nitelva som renner gjennom Lillestrøm by. LINKs forslag ble innstilt som beste av 20 løsningsforslag.

Konkurransejuryens begrunnelse lyder: Prosjektet framstår som et landemerke, med en tydelig identitet som vil bidra til å løfte stedet. Skjærvabuen bru har konkurransens beste svar på tilpasning til naturvernsonen. Besvarelsen redegjør grundig for lokale forutsetninger for landskap og natur, og har tatt kunnskapen med seg inn i løsningsforslaget på en forbilledlig måte. Brua er ikke for dominerende, men er likevel tydelig og gjenkjennbar gjennom sin egenartet. 

Trebru - med skånsom plassering og belysning

Materialbruken med limtre og massivtre et bærekraftig grep som gir positivt utslag i CO2-regnskapet for brua. Materialet er også med og forankre prosjektet i «Flisbyens» lange tradisjoner for treindustri.

I sin presentasjon beskriver konkurranseteamet i LINK at formen på Skjærvabuen bro legger seg i landskapet med to myke buer, skånsomt, men lekent i utførelsen. Den røde buen svever over elva og broen, som i sin helhet skaper tydelige siktlinjer og en oversiktlig og opplevelsesrik rute med trinnløs flyt.

Plasseringen og utformingen av broen har vært viktig for å ivareta og skåne det omkringliggende naturvernområdet og miljøet. Gående og syklende transporteres over artsrike våtmarker, gjennom trekronene og får sikt over et særegent naturvernområde. Naturvernområdet iscenesettes, grønne arealer revegeteres og området aktiveres med landskapet i fokus. I mørketimene er broen lyssatt slik at konstruksjonen og dens skulpturelle form trer tydelig fram, som gjør broen gjenkjennbar, gir identitet til stedet og sikrer trygg ferdsel. Belysningen er rettet innad mot konstruksjonen og gangbanen for å belyse broen og kun den, og er utformet slik at broens belysning lyser opp kun der det trengs for å minimere lysforurensning.

Tverrfaglig ressurssgruppe

Gjennom hele prosessen har et tverrfaglig team bestående av blant annet arkitekter, landskapsarkitekter, ingeniører, biolog og lysdesigner jobbet sammen om å skape det beste prosjektet. Teamet er en fagressursgruppe med spisskompetanse innen byggbarhet og gjennomføring, stedstilpasning og kunnskap om vern av natursamfunn, muligheter i landskap og arkitektur. Samarbeidspartnere har vært Nils Forsén og Johs Holt AS på ingeniørsiden og Multiconsult på lysdesign og miljørådgivning. 

Brua vil bli knyttet sammen med det eksisterende turveinettet langs Nitelva og være et viktig estetisk og praktisk forbindelsesledd mellom utviklingen som skal skje både nord og sør for Strømsveien og videre mot Lillestrøm sentrum. Brua vil også bli en del av Elveparken.

Konkurransejuryen har bestått av

Lene Mürer (juryformann), Direktør Kultur, Miljø og Samfunn (KMS), Lillestrøm kommune
Vidar Almsten, Kommunalsjef Eiendom Lillestrøm kommune
Stefan Lehn-Hermandsen, Avdelingsleder Miljøteknikk Lillestrøm kommune
Lena Hammer, Seniorarkitekt Lillestrøm kommune
Ivar Lunde, arkitekt L2 Arkitekter, oppnevnt av av Norske arkitekters landsforbund (NAL)
Knut Hallgeir Wiik, landskapsarkitekt Bar Bakke Landskapsarkitekter, oppnevnt av Norske landskapsarkitekters forening (NLA)
Daniel Lund Godbolt, Jurysekretær, Norske arkitekters landsforbund (NAL).

C02A-AN-edit 2