Korttenkt av statsråd Gjelsvik

Høy kvalitet på bygg og infrastruktur er avgjørende for å skape bærekraftige, inkluderende og motstandsdyktige byer og samfunn. Å legge ned Statens pris for byggkvalitet signaliserer det motsatte.

Foto: Ålgård kanalpark - Ragnhild Momrak, Dronninga landskap algard-sentrum2_foto_ragnhild_momrak

I år ville det vært 40-årsjubileum for Statens pris for byggkvalitet, tidligere Statens byggeskikkpris

I alle disse årene har denne prisen anerkjent og belønnet prosjekter som representerer fremragende byggkvalitet. Prisen har blitt tildelt en rekke ulike prosjekter, fra banebrytende bofellesskap til innovative byområder, som alle er viktige forbilder.

Med et pennestrøk har statsråd Gjelsvik besluttet å avvikle hele prisen. Dette er korttenkt og lite framtidsrettet.

Gode forbilder er avgjørende for positiv samfunnsutvikling

Prisen for byggkvalitet har vært den fremste til å peke på og synligjøre disse forbildene. Statuttene for prisen viser til fremragende byggkvalitet og innovative byggeprosesser, og tema for prisen i 2022 var nettopp klimatilpasning.

I 2022 vant ZEB-laboratoriet i Trondheim. Dette laboratoriet for nullutslippsbygg er et nasjonalt forskningslaboratorium hvor nye og innovative materialer og løsninger utvikles, testes og demonstreres. Bygget er et eksempel på hvordan vi kan energieffektivisere bygg og frigjøre energi til annen bruk. Klimaendringer utgjør en økende trussel mot kloden vår, og våre bygde omgivelser må tåle større påkjenninger. ZEB-laboratoriet illustrerer hvordan vi kan møte disse utfordringene med kreative og bærekraftige løsninger.

Eksempler på klimatilpasning, overvannshåndtering - og inkludering

Eller hva med nye Ålgård sentrum i Gjesdal kommune – vinner av prisen i 2019? Et nedlagt industriområde ved elva Figgjo er blitt transformert til et attraktivt småbysentrum med nytt torg, kanalpark og gangsti langs elva. Det er tilrettelagt for alle aldersgrupper, med spesiell oppmerksomhet på de yngste samtidig som kanalen håndterer helt nødvendig flomsikring for elven.

Andre fremragende eksempler er vinner fra 2020, bofellesskapet Vindmøllebakken i Stavanger. Prosjektet viser oss helt nye måter å tenke bolig på. Vinneren fra 2021, Kristian Augusts gate 13 i Oslo, har blitt et forbilde for ombruk og sirkulære løsninger.

Disse prosjektene, og mange andre som har mottatt Statens pris for byggkvalitet, viser hvorfor prisen er så viktig. Det er en anerkjennelse av utmerket byggekunst. Den positive oppmerksomheten prisen skaper bevisstgjør aktørene i bransjen og bidrar til innovasjon og bærekraft utover de prosjektene som vinner.

Den høythengende prisen har vært med å sette en standard for hva staten forventer av byggenæringen, og utgjør en investering i Norges framtid.

Statens pris for byggkvalitet kan man ikke stryke med et pennestrøk, begrunnet i kostnader, uten en større politisk debatt.

ArkitekturnettverketØverst fra venstre: Kari Bucher, NAL, Per Christian Opsahl, Afag, Steinar Skjerdingstad, AiN, Pål Dixon Sandberg, NLA, og Kaja Kosonen Geiran, NIL.

Innlegget sto i Dagsavisen 07.07.2023