«Natur og design i Norden – hvordan gi naturen økt plass i utformingen»

25.08.2023 | Anne-Kari Hetterud

Nordisk møte ble i år avholdt i Reykjavik, Island, fra 17.-18. august. Den islandske landskapsarkitektforeningen, FILA, inviterte de nordiske landene til fagdag torsdag 17.08, samt nordisk møte og befaring fredag 18.08.

Foto: Thingvellir - foto Anne-Kari Hetterud 01 Oversikt Thingvellir foto AKH

Økosystemenes status i det bygde miljø

Foredragsholdere fra Island, Danmark og Sverige fokuserte på problemstillinger knyttet til økosystemenes status i det bygde miljø og design, med ulik tilnærming, på livssyklusvurderinger og klimatilpasning. De islandske foredragsholderne drøftet status på biologisk mangfold på Island og hvordan planlegge med hensyn til klimaendringer, som f.eks økt havnivå. I tillegg holdt Hanna Ahlstrøm Isachsson (URBIO, Sverige) og Jens Linnet (BOGL, København/Oslo) inspirerende foredrag om implementering av naturbaserte løsninger både på overordnet- og detaljert nivå - med konkrete prosjekter og forslag til nyttige verktøy i planleggingen. Martin Hedevang Andersen (ORCA/styreleder i DL) holdt innlegg om DLs rapport om sirkulær landskapsarkitektur. 

IFLA verdenskongress 2023 i Stockholm 28-30. september

På nordisk møte presenterte representantene fra hvert land status og utfordringene i sine foreninger. Virksomhetsplanen ble gjennomgått. I tillegg ble saker knyttet til IFLA diskutert, som blant annet hyppighet av verdenskongressen og den europeiske kongressen. Bør begge konferansene avholdes hvert år? IFLA World Congress 2023 arrangeres i Stockholm og Nairobi 28.-30. september. Billettsalget så lang har vært relativt lavt, f.eks er svært få fra Norge påmeldt hittil, en måned før.

Felles fagtemaer på agendaen for alle nordiske organisasjoner er LCA, livssyklusanalyser, sirkulærøkonomi for landskapsarkitekter og energilandskap. NLA skal presentere rapporten for sirkulærøkonomi med norske eksempler på Landskapsarkitekturdagen 20.10.23.

Workshop om energilandskaper 31.08-01.09

Det nordiske nettverket jobber tett med temaet «energilandskap» og har fått støtte til arbeidet fra IFLA.
En workshop om temaet arrangeres i København 31.08-01.09. Målet er å utarbeide utkast til en rapport om arbeidet. 

Siste post på programmet var ekskursjon til to utvalgte steder: Thingvellir nasjonalpark og Hvammsvik Hot Spring. Thingvellir har vært på UNESCOs verdensarvliste siden 2004. Direktør i parken er landskapsarkitekt. Tilgjengeligheten i parken er løst på en harmonisk og enkel måte og det jobbes kontinuerlig med utbedringer og fjerning av bilveier og parkeringsplasser. I servicebygget kan man besøke en interaktiv utstilling som omhandler Thingvellirs historie og natur. Hvammsvik Hot Spring er kun et drøyt år gammelt og tilbyr bading i kulper med ulik temperatur, sauna, deilig mat i restauranten og forfriskende bad i sjøen.

02 Varme kulper og kald fjord_foto Anne-Kari Hetterud
Varme kulper og kald fjord - foto Anne-Kari Hetterud

03 Marit, NLA og Frida, FILA ut i 11 graders Atlanterhav_foto Anne-Kari Hetterud
Bading i 11 graders Atlanterhav - foto Anne-Kari Hetterud

04 Enkelt og robust uttrykk i all tilrettelegging_foto AKHAKH
Enkle og robuste materialer - foto Anne-Kari Hetterud
 
05 Fra sjøsiden akh
Fra sjøsiden - foto Anne-Kari Hetterud

06 Sirkulærøkonomi i praksis_foto akh
Sirkulærøkonomi i praksis - foto Anne-Kari Hetterud
 
 

Neste nordiske møte vil foregå i Kristiansand i forbindelse med fagdagen i april 2024, med NLA som vertskap. 

Programmet for FILAs fagdag i Reykjavik 2023
DLs rapport «Cirkular economy in Landscape architecture»
10 anbefalinger om bynatur «Naturen skal have mere og bedre plads i byerne»

Link til Thingvelllir
Link til Hvammsvik Hot Spring

07 Elzelina van Melle, DLs IFLA-delegat, Thingvellir_foto AKH
Elzelina van Melle, DLs IFLA-delegat - foto Anne-Kari Hetterud