Landskapsarkitekturprisen 2024 - vi søker gode prosjekter

Landskapsarkitekturprisen feirer tiƄrs-jubileum i 2024. Send inn ditt favorittprosjekt, innen utgangen av uke 21.

Foto: Dag Jenssen. Sogevegen om Nutheim av Feste landskap fikk hedrende omtale i 2022. Foto viser dugnadsgjengen i Svartdal. Hedrende omtale, Landskapsarkitekturprisen 2022

Meld inn ditt favorittprosjekt

Medlemmer og andre oppfordres til å sende inn gode prosjekter som viser landskapsarkitekturens mangfoldighet og merverdiskapende funksjoner. 

Det er fint for juryen å se før- og -etter bilder, og plantegning. Prosjektbeskrivelsen er veldig viktig for at juryen skal kunne gjøre seg opp et inntrykk, likeledes begrunnelsen for hvorfor akkurat dette prosjektet bør få prisen. 

Bestillers målsetting og planleggers visjon, arkitektoniske grep, miljø/klima-oppnåelse, økonomi og ikke minst hvordan en har klart å oppfylle disse målsettingene kan med fordel tas med i beskrivelsen av prosjektet. Alle nivåer fra tidlig plan til realisering bør beskrives ut fra dette. 

Om prisen

Landskapsarkitekturprisen er en hederspris for landskapsarkitektur som kan bidra til å heve, fornye og utvikle norsk landskapsarkitektur. Prisen skal synliggjøre og fremme faget. Hensikten vil være å gi tyngde til faget, gi ekstra oppmerksomhet og heder til gode prosjekter og fungere som en drivkraft til å utvikle faget videre.

Prisen kan tildeles personer og virksomheter, private og/eller offentlige. Prisen tildeles den/de aktørene som har bidratt vesentlig til de kvaliteter som belønnes, dvs. både byggherre/oppdragsgiver og utførende landskapsarkitekt. Landskapsarkitekturprisen består av en plakett. 

Forslagsretten er åpen, men juryen kan innhente begrunnede forslag. Det kan gis hedrende omtale av de nominerte kandidatene. Prisutdelingen vil bli på Landskapsarkitekturdagen 18. oktober 2024.


JohannesLFSunde-042
Foto: Johannes F. Sunde

Juryen 

Landskapsarkitekturprisen har ny jury i år. Den består av fem medlemmer og en studentrepresentant, samt to varamedlemmer fra ulike regioner; nord, vest, sør og øst. Juryens funksjonstid er tre år. Juryen 2024-2027 består av juryleder Erik Myhr Munkebye som har med seg Maxwell Gitenstein (Oslo), Mari Hagen (Tromsø) og Marte Maardalen (Bergen). Nye jurymedlemmer fra i år er Oddveig Hovdenak (Trondheim), Trine Jepssen Hermansen (Kristiansand), Frode Bjærum Pedersen (Sandefjord) og ny studentrepresentant Marcus Liam McKelvey (NMBU, Ås).

Prosessen

Påmeldinger/forslag sendes på e-post til post@landskapsarkitektur.no innen 26. mai.

Last ned påmeldingsskjema for 2024 og send det pluss 5-10  fotografier i god oppløsning, gjerne med et før og etter-bilde, og plantegning av prosjektet.

Les artikkel om utdeling av Landskapsarkitekturprisen 2023