arkitektur.no     

Arkitektnytt er gått over i digital form, på nettstedet arkitektur.no. For medlemmer i NLA er pålogging inkludert, som følge av NLAs tidsskriftavtale med NAL.

Foto: arkitektur.no

Til arkitekturportalen Arkitektur.no


Last ned tidligere artikler i Arkitektnytt

2022
NLAs org.sider 10-2022. Styrets stemme v/Birgitte Hellstrøm «Byvekstavtaler - hold fast på det som virker!»
også egen nettartikkel på landskapsarkitektur.no
NLAs org.sider 9-2022. Styrets stemme v/Else Dybkjær «En forunderlig verden»
NLAs org.sider 8-2022. Styrets stemme v/Åsfrid Fagervik «Stemmer eiendomsgrenser?»
Også egen nettartikkel på landskapsarkitektur.no
Har også stått som leserinnlegg i Helgelands Blad 21.10.22
NLAs org.sider 7-2022. Styrets stemme v/Amir Hassanbeygi «Økologi i landskapsarkitekturen»
NLAs org.sider 6-2022. Styrets stemme v/Ingrid Josefine Raknes «#UtPåTur»
NLAs org.sider 5-2022. Styrets stemme v/Martin Steinbekken «Har du tillit?»
NLAs org.sider 4-2022. Styrets stemme v/Pål Dixon Sandberg «Gatenes vegg-til-vegg teppe»
NLAs org.sider 3-2022. Styrets stemme v/Birgitte Hellstrøm «Vi trenger bystrategier med mer trær»
Også egen nettartikkel på landskapsarkitektur.no
NLAs org.sider 2-2022. Styrets stemme v/Else Dybkjær «Ett element – ett mangfold»
NLAs org.sider 1-2022. Styrets stemme v/Åsfrid Fagervik «Det grønne skiftet»

2021
NLAs org.sider 11-2021. Styrets stemme v/Amir Hassanbeygi «Urban metabolisme»
NLAs org.sider 10-2021. Styrets stemme v/Martin Steinbekken «Fire årstider»
NLAs org.sider 9-2021. Styrets stemme v/Pål Dixon Sandberg «Urbane bønder og co-farming»
NLAs org.sider 8-2021. Styrets stemme v/Bendik Torp «Et pust i riktig retning»
NLAs org.sider 7-2021. Styrets stemme v/Birgitte Hellstrøm «Vi må være der pengene er»
NLAs org.sider 6-2021. Styrets stemme v/Else Dybkjær «Å reise... er å oppleve» 
NLAs org.sider 5-2021. Styrets stemme v/Bendik Torp «Plen i Vannkanten?»
NLAs org.sider 4-2021. Styrets stemme v/Åsfrid Fagervik «Kvalitet i konsekvensutredninger»
NLAs org.sider 3-2021. Styrets stemme v/Martin Steinbekken «Marka er den nye vinen, er KommuneNorge på ballen?»
NLAs org.sider 2-2021. Styrets stemme v/Pål Dixon Sandberg «Hvordan skal vi kommunisere»
NLAs org.sider 1-2021. Styrets stemme v/ Rainer Stange «Landskapsarkitekturprisen: 300 år med gatetrær i Trondheim»

Tidligere artikler om landskapsarkitektur

Astrid Fadnes: «Nye veier for helhetlig landskapsforståelse» - intervju med Marius Fiskevold. På trykk i Arkitektnytt 11-2022.

Astrid Fadnes: Nordnordsk vegetasjon inn i materialpaletten - intervju med Else Karlstrøm Minde og Anita Veiseth. På trykk i Arkitektnytt 10-2022.

Astrid Fadnes: «Bybaneskogen» - intervju med Ingrid Haukeland. På trykk i Arkitektnytt 3-2022.

Astrid Fadnes: «Synliggjøring av det usynlige» - intervju med Ingfrid Lyngstad, MNLA, nylig ansatt i 100% professorat ved NTNU i Trondheim.  Publisert på nett 03.01.22. Arkitektnytt 11-2021.

Ivar Winther: «I fred på appenes planet» - intervju med Thomas Hylland Eriksen, som skal delta på Fagdagen i Larvik 17.9. På trykk i Arkitektnytt 6-2021

Ivar Winther: «Ørken langs veien» - intervju med Johan Sandberg, Arkitektnytt 2-2021

Ivar Winther: Naturens samferdel - intervju med Maja Sørheim, miljørådgiver i Nordre Follo kommune, mai 2020

Ivar Winther: Sårbart i fjæra - intervju med Ann-Kjersti Johnsen, styremedlem i NLA, august 2020