Permanent hverdagsscene og møbelserie til Torvet i Trondheim

Foto_Maren Kjeldstad_Trondheim Torg
Foto: Maren Kjeldstad

Begrenset plan- og designkonkurranse.

Trondheim kommune inviterer dyktige designere til begrenset plan- og designkonkurranse for utforming av hverdagsscene og møbelserie, i forbindelse med fornying av Torvet i Trondheim. Kommunen vil engasjere fire grupper som hver vil bli honorert med kr 150 000.

Frist for søknad om prekvalifisering: 13.06.2012.
Frist for innlevering av konkurransen: 03.09.2012.

Doffinkode: MAY178714