Kontorer

 - Søker du landskapsarkitektkompetanse? Her er en oversikt over kontorer som påtar seg oppdrag. Dette er ikke en kompett oversikt over alle, men tilsvarer den samme oversikten som er i NLAs årbok.

 • SLA Norge AS
 • Hausmannsgate 6, 0186 Oslo
 • e-post: oslo@sla.dk
 • http://www.sla.dk
 • 406 42 836
 • Parker, byrom, gater, torg Gårdsrom Institusjoner By og tettstedsutvikling Friluftsområder, turveier, strandsoner Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Historiske anlegg Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Samferdsel Visualisering Lokal overvannsdisponering Boligområder, hyttefelt Næringsområder Skjøtselsplaner
Kontakt:
 • Kjersti Wikstrøm
 • kwi@sla.dk
 • 400 47 627
 • Franziska Meisel
 • fne@sla.dk
 • 90 26 42 48