Kontorer

 - Søker du landskapsarkitektkompetanse? Her er en oversikt over kontorer som påtar seg oppdrag. Dette er ikke en kompett oversikt over alle, men tilsvarer den samme oversikten som er i NLAs årbok.

  • GG Landskap as
  • Norneveien 8
  • 3226 SANDEFJORD
  • www.gglandskap.no
  • +47 91616839
  • Barnehager, skoler, idrettsanlegg Boligområder, hyttefelt Gårdsrom Hageplanlegging Næringsområder Parker, byrom, gater, torg Institusjoner By og tettstedsutvikling Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger
Kontakt:
  • Gullik Gulliksen (MNLA)
  • gullik@gglandskap.no
  • +47 91616839