Gjesdal kommune har en stadig voksende befolkning, og behov for å tilrettelegge for utbygging av et tilstrekkelig antall boliger. Det utarbeides derfor en områdeplan for Midtfjell.

Kommunens samarbeider med utbyggingsfirma av boliger, om utviklingen av området. Det er utarbeidet områdeplan med tilhørende konsekvensutredning og videre utarbeides detaljreguleringsplan for 1. byggetrinn. Konsekvensutredningen skal vurdere to alternativ; ett for 600 boliger og ett for 1000 boliger.

Området ligger i en tydelig overgangssone, med tettstedene Ålgård og Figgjo i dalbunnen og beitelandskap oppe i dalsiden. Stedet har en åpen topografi med klare strukturer, noe som gjør at den visuelle sårbarheten er stor. Det er foretatt en grundig analyse- og forprosjektfase der særlig landskapsanalysen er grunnlaget for å utvikle et helhetlig og robust plankonsept, bygd på land­skapets premisser.

Det tverrfaglige planleggingsteamet består av arkitekter, landskapsarkitekter og arealplanlegger. Ved at prosjektleder i planarbeidet er landskapsarkitekt, gis denne metoden og innfallsvinkelen til planlegging ekstra vekt.

 

Prosjektfakta

Landskapsarkitekt: Rambøll, Stavanger

Kategori: Arealplaner, regulering, konsekvensutredninger, stedsanalyser

Beliggenhet: Gjesdal, Rogaland

Oppdragsgiver: Gjesdal kommune

Prosjektansvarlig: Marianne Berge MNLA

Ansvarlig landskapsarkitet(er): Gro Karin Hettervik

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Nina Helen Halseid MNLA og Line Grubb

Rådgivere/konsulenter: Dimensjon Rådgivning AS (arealplanlegger)

Prosjektperiode: 2013-2014

Rambøll, Stavanger

  • Midtfjellet2
  • Midtfjellet

Liknende prosjekter