Gjesdal kommune har en stadig voksende befolkning, og behov for å tilrettelegge for utbygging av et tilstrekkelig antall boliger. Det utarbeides derfor en områdeplan for Midtfjell.

Kommunens samarbeider med utbyggingsfirma av boliger, om utviklingen av området. Det er utarbeidet områdeplan med tilhørende konsekvensutredning og videre utarbeides detaljreguleringsplan for 1. byggetrinn. Konsekvensutredningen skal vurdere to alternativ; ett for 600 boliger og ett for 1000 boliger.

Området ligger i en tydelig overgangssone, med tettstedene Ålgård og Figgjo i dalbunnen og beitelandskap oppe i dalsiden. Stedet har en åpen topografi med klare strukturer, noe som gjør at den visuelle sårbarheten er stor. Det er foretatt en grundig analyse- og forprosjektfase der særlig landskapsanalysen er grunnlaget for å utvikle et helhetlig og robust plankonsept, bygd på land­skapets premisser.

Det tverrfaglige planleggingsteamet består av arkitekter, landskapsarkitekter og arealplanlegger. Ved at prosjektleder i planarbeidet er landskapsarkitekt, gis denne metoden og innfallsvinkelen til planlegging ekstra vekt.

 

Prosjektfakta

Kategori: Arealplaner, regulering, konsekvensutredninger, stedsanalyser

Beliggenhet: Gjesdal, Rogaland

Oppdragsgiver: Gjesdal kommune

Prosjektperiode: 2013-2014

Areal/størrelse: Ca. 500 daa

Prosjektansvarlig: Marianne Berge MNLA

Landskapsarkitekt: Rambøll, Stavanger

Ansvarlig landskapsarkitekt: Gro Karin Hettervik

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Nina Helen Halseid MNLA og Line Grubb

Rådgivere/konsulenter: Dimensjon Rådgivning AS (arealplanlegger)

Prosjektgruppe: Gjesdal kommune, Øster Hus Tomter AS (utbygger av boliger), Dimensjon Rådgivning AS og Rambøll AS

Rambøll, Stavanger

  • Midtfjellet2
  • Midtfjellet

Liknende prosjekter