Buvikfjæra er et vernet naturområde. I forbindelse med rassikringstiltak i fjæra ble det stilt strenge krav til inngrep og utforming for å skåne sjøfuglenes beite- og hvileområder.

Områder skjult fra veien ble etablert som «stilleareal» og hekkeområde. Det er brukt fire typer steinfyllinger, tre av disse er av hensyn til fuglelivet. Fyllingen ved piknikplassen er utformet som steinplastring med helning og slett overflate som gir enkel tilgang til sjøen. De andre tre er utformet for å skape variasjon i strandlinjen og for å stimulere fuglene til å bruke fyllingene. Kokosmatter ble brukt for å sikre vegetasjonsetablering i vannsonen.

Prosjektfakta

Kategori: Arealplaner, regulering, konsekvensutredninger, stedsanalyser

Beliggenhet: Skaun, Sør-Trøndelag

Oppdragsgiver: Statens vegvesen Region Midt/Skaun kommune

Byggeår: 2005

Areal/størrelse: 0.3 km

Landskapsarkitekt: tegn_3 AS, Trondheim

Entreprenør: NVE / Gartner Entreprenør

tegn_3 AS Trondheim

  • buvikfjararassikring-2
  • buvikfjararassikring-3

Liknende prosjekter