Byromsanalyse for Jessheim sentrum. Tettstedet Jessheim er preget av økende befolkningsvekst. Utredningsarbeidet kartlegger kvaliteter og muligheter for utvikling av byrommene i sentrum.

Analysen viser at byrommene generelt fremstår med en bevisst form, men at de mangler indre sammenheng. Det er heller ingen overordnet struktur som binder grøntstrukturen sammen med de urbane byrommene. Utredningsarbeidet har ledet til en anbefaling av tiltak, for å etablere en overordnet byplan for et helhetlig sentrum, samt konkrete tiltak for å forbedre det enkelte byrom.

Prosjektfakta

Kategori: Arealplaner, regulering, konsekvensutredninger, stedsanalyser

Beliggenhet: Ullensaker, Akershus

Oppdragsgiver: Ullensaker Kommune

Prosjektansvarlig: Sundt & Thomassen v/Trygve Sundt MNLA

Landskapsarkitekt: Sundt & Thomassen AS

Ansvarlig landskapsarkitekt: Sundt & Thomassen v/Trygve Sundt MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Tiril S. Thomas MNLA

Sundt & Thomassen AS

  • Jessheim_2
  • Jessheim_3

Liknende prosjekter