Hotell Farris Bad grenser ned mot sjøen, ved utløpet av Farris-elven i nær tilknytning til Fritzøe Brygge i Larvik. To av spa-hotellets fløyer «svever» over stranden, som er tilgjengelig for byens innbyggere via en offentlig gangvei i plasstøpt betong.

Gangveien har fått en organisk utforming og slynger seg mellom søylene og over stranden, som kontrast til det stramme formspråket i hovedadkomsten. Plassen springer ut fra nisjen i bygget ved hovedinngangen og danner et større torv ut mot hovedveien. Torvet avgrenses av benker og smale skiver i betong, med flerstammet junimagnolia og eføy i forkant inn mot adkomsten. Hovedmaterialet på plassen er plasstøpt betong med brede slisser av satinert Larvikitt, som går igjen i fasadeplatene. Ellers består material- og vegetasjonspaletten av eføy, silkekinagras, rødpil, pipeholurt, bøk, hjertetrær, magnolia, knust larvikitt, glasskiver, stålgitter, tredekker og elvesingel i vannspeilet på terrassen.

Prosjektfakta

Kategori: Næringsliv, representasjonsanlegg

Beliggenhet: Larvik, Vestfold

Oppdragsgiver: Treschow-Fritzøe AS & Canica AS

Byggeår: 2008-2009

Prosjektperiode: ca. 6500 m2

Prosjektansvarlig: Gullik Gulliksen AS

Landskapsarkitekt: Gullik Gulliksen AS, Sandefjord

Ansvarlig landskapsarkitekt: Heidi Borgersen

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Heidi Borgersen, Gullik Gulliksen MNLA og Ken Simonsen

Entreprenør: Veidekke, H & K Sandnes AS

Anleggsgartner: Titlestad & Sjulstad AS

Arkitekt: Halvorsen & Reine AS

Gullik Gulliksen AS, Sandefjord

  • farrisbad2009-02
  • farrisbad2009-03
  • farrisbad2009-04

Liknende prosjekter