Portalbygget på Hasle er oppført som passivhus i energi­klasse A og både bygget og uteanlegget er miljøklassifisert etter BREEAM-NOR Excellent standard. Ved utarbeiding av landskapsplanen og ved landskapsprosjekteringen er valg av bæredyktige materialer og vegetasjon gjennomført.

På bakkeplan er det brukt kvalitetsmaterialer med kantstein av granitt, inngangsparti med granittbelegg og tråkkheller gjennom plantefelt. Ved øvre inngangsparti ligger et granittbelegg og plantekasser med ulike grasarter. Variasjon i artsutvalget vil sikre et frodig anlegg selv ved utgang av enkelte arter. Det er gress, stauder og surjordsbed, samt blomster, trær og bærbusker som kan nytes ved lunsjbordene utenfor kantinen.

Fra byggets terrasse i 3. etasje kan du se ned på sedumtaket som er omkranset av resirkulert, tromlet glass i en buktende form. Glasset spiller i lyset og er en sterk kontrast til fasadens mørke farge. Sedumtaket har flere insekthotell; de skal ivareta overvintring av insekter, som i sesongen skal sørge for pollinering av anleggets vekster. Overvann i anlegget ledes til en oppsamlingsdam for lokal fordrøyning. På øvre nivå ledes overvann til regnbed. Takvannet fordrøyes på sedum. Ledelinjer, sluk og slukrister er utført i cortenstål. 

 

The facilities are certified as Excellent by the BREEAM-NOR standard. COWI has engineered the landscape design. The main focus is sustainability. Stormwater is lead to a pond to ensure local infiltration. The water from the roofs is infiltrated and delayed by a sedum roof. 

 

Prosjektfakta

Kategori: Næringsliv, representasjonsanlegg

Beliggenhet: Oslo, Hasle

Oppdragsgiver: HasleLinje AS

Byggeår: Våren 2016

Prosjektperiode: 2014–2016

Areal/størrelse: 13 500 BRA/16 000 m2 

Kostnad inkl. MVA: 294 mill. kr 

Prosjektansvarlig: Kathrine Strøm

Landskapsarkitekt: COWI AS, Oslo

Ansvarlig landskapsarkitekt: Askild H. Nilsen MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Askild H. Nilsen og Margit Vinjerui Christenson, begge MNLA

Rådgivere/konsulenter: COWI AS

Entreprenør: AF Gruppen Norge AS

Anleggsgartner: Uteanlegg AS

Arkitekt: LOF arkitekter. Interiørarkitekt: Metropolis arkitektur & design AS

Idé/initiativtaker: Höegh Eiendom AS

Annet: Fotograf: COWI v/Emilie Dahl Gullberg

COWI AS, Oslo

  • COWI-hovedkontor-4
  • COWI-hovedkontor-3
  • COWI-hovedkontor-2
  • COWI-hovedkontor-7

Liknende prosjekter