Bygget ble opprinnelig tegnet av Arnstein Arneberg i 1916-1921. I 2006 ble eiendommen hovedkontor for den skandinaviske delen av hotellkjeden Choice. Målet var å utforme og oppgradere det eksisterende uteanlegget gjennom å tilføre nye elementer som fremhever stedets historie.

I tillegg var det viktig å gi stedet et moderne uttrykk i tråd med firmaets visjon. Uteanlegget omfatter adkomst, parkering, gårdsplass med fonteneanlegg, beplantning, stier, plassdannelser, møblering, musikkanlegg og belysning. Følgende materialer er brukt: plasstøpt betong, glassbetong, glass, stål og singel. Store trær og hekker er bevart og det er tilført buskvegetasjon, hekker, trær, prydgress og over 6000 bunndekkende bregner.

Prosjektfakta

Kategori: Næringsliv, representasjonsanlegg

Beliggenhet: Oslo

Oppdragsgiver: Choice Hotels Scandinavia ASA

Byggeår: 2006

Areal/størrelse: 5000 m²

Rådgivere/konsulenter: Kjell Ludvigsen AS

Entreprenør: Anders Stenberg AS , IS Landscaping, Gartner Steen AS , Fontene-teknikk AS , Thunberg AS, Staks Stein Varmo

Arkitekt: Mellbye Arkitekter AS

  • hkchoice-2

Liknende prosjekter