Jåttåvågen er et av de store sjønære byut-viklingsområdene i Stavangerregionen. Her foregår transformasjon fra industri til flerfunksjonell by. Oppdraget bestod i å lage landskapsplan og formingsveileder.

Landskapsplanen og formingsveilederen tar utgangspunkt i grønne tilstøtende områder: marka, villahagene og strand-sonen, og trekker dette inn i området for å knytte fjorden til marka, og eneboliger til bystrukturen. Vi foreslo naturhermende skog i den store grøntstrukturen, med stedegne planter og dermed biotoper. Strandsonen er tenkt til å tilby både bade-områder med sandstrand i tilknytning til det nye folkebadet, og våtmarksområder med mudderbunn for fugler og naurbaturelskere.

Prosjektfakta

Kategori: Arealplaner, regulering, konsekvensutredninger, stedsanalyser

Beliggenhet: Sandnes

Oppdragsgiver: Stavanger kommune

Byggeår: 2013

Prosjektperiode: 2012-2013

Prosjektansvarlig: Kathrine Strøm

Landskapsarkitekt: COWI AS, Oslo

Ansvarlig landskapsarkitekt: Elin Tanding Sørensen

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Elise Bast Sørum

Samarbeidspartnere: ATSITE, Anne Truelsen Schultz MNLA

COWI AS, Oslo

  • Jåttavågen_pri2

Liknende prosjekter